Fabrika konfekcije NOVITET d.o.o. - Usluge štepanja

USLUGE ŠTEPANJA

Vršimo na najsavremenijim mašinama u širini do 2m radnog prostora, sa 120 igala i mogućnosti rada u svim pravcima, pri odabiru štepa nema limita.

Fabrika konfekcije NOVITET d.o.o. - Usluge šivenja

USLUGE ŠIVENJA

Pored konfekcioniranja svojih proizvoda, NOVITET ima mogućnost šivenja i po zahtevu naručioca sa oznakom njegove robne marke.

Naši proizvodi na delu