Usluge šivenja

Konfekcioniranje celokupnog programa kućnog tekstila vrši se u pogonu (krojačnici) od 500 m², sa preko 30 industrijskih mašina poznatih svetskih proizvođača.
Pored konfekcioniranja svojih proizvoda, NOVITET ima mogućnost šivenja i po zahtevu naručioca sa oznakom njegove robne marke.
Takav vid saradnje sa potencijalnim poslovnim parterima mora biti dugoročan i u kontinuitetu kako za domaće tako i za strane partnere.